Välkommen!

Brf BoKlok Skrindan är belägen i Gunsta, Uppsala kommun (c:a 14 km från Uppsala centrum). Vår förening finns i ett  nytt område söder om det befintliga  samhället Gunsta. Sensommaren 2023 öppnade en ny förskola mitt emot vår bostadsrättsförening. 
I anslutning till våran förening finns också en hållplats för museijärnvägen Lennakatten.

Gunsta pekas ut som en prioriterad tätort i Uppsala kommuns översiktsplan. Det innebär bland annat att det nya området i södra Gunsta ska innehålla basservice och omgivande landsbygd förskola, skola, service, samt bostäder i kollektivtrafiknära lägen. 

Här hittar du mer information om Södra Gunsta: Uppsala kommun