Föreningens stadgar

Stadgarna för föreningen bestämmer vad du får och inte får göra, hur styrelsen ska sköta sitt uppdrag med mera. Det är ditt ansvar som medlem att läsa och känna till föreningens stadgar eftersom du skrev på ett juridiskt kontrakt att följa dessa. 

Ändring av stadgar beslutas av föreningens medlemsstämma, beslutet kräver en omröstning under två medlemsstämmor. Om du som medlem anser att stadgarna behöver ändras kan du skicka en motion som sen behandlas på medlemsstämman.