Om Gunsta

Gunsta är känd i skriftliga handlingar första gången 1355. 1428 fanns 4 hushåll registrerade i byn. På en karta publicerad av Riksantivariet fanns det en boplats på den plats där vår bostadsrättsförening har sina lägenheter.

Nu växer befolkningen i rask takt i och med utbyggnaden av Södra Gunsta. 2010 fanns 380 boende och 2020 hade befolkningen ökat till 868. 

 

Södra Gunsta ligger ungefär 14 kilometer öster om Uppsala centrum intill länsväg 282. Området består idag av ett kuperat område med skog och mindre våtmarker, samt ett låglänt öppet landskap.

I närheten finns stora friluftsmarker som till exempel Fjällnoraområdet, sjön Trehörningen, och Vedyxaskogen. Upplandsleden och en Linnéstig ligger också nära. Dessa är värdefulla för både boende i planområdet och för Uppsalaborna i stort.