Frågor & svar

Här finner ni de vanligaste frågorna och svaren om att bo i vår bostadsrättsförening. 

Det krävs alltid ett godkännande från styrelsen för att hyra ut lägenheten i andra hand. Blankett för ansökan finns att ladda ner på Bostadsrätternas webbplats:
https://www.bostadsratterna.se/stod-radgivning/blanketter-for-dig-som-b…