Frågor & svar

Här finner ni de vanligaste frågorna och svaren om att bo i vår bostadsrättsförening. 

Det krävs alltid ett godkännande från styrelsen för att hyra ut lägenheten i andra hand. Man loggar in i mediators kundportal, https://hemma.sbc.se/kundportal/login, och ansöker om andrahandsuthyrning i menyvalet Din lägenhet/lokal.

Ja, det får du. Men tänk på att om det eventuella sprickor eller andra fel i väggen åtgärdas det av föreningen.under. Föreningen är inte ansvariga för själva ytskiktet om du har målat eller tapetserat om. När vi lagar sprickorna på omgjorda väggar så får du själv måla eller tapetsera på nytt. Gör du en fondvägg så lämna någon cm till hörnen så har vi möjlighet att måla med urspungsfärgen när vi lagar en spricka.

En AC/luftvärmepump påverkar inte husets ventilationssystem så det finns inget hinder att montera en sådan, men tänk på att du behöver styrelsens godkännande om du vill montera en AC/luftvärmepump. Den kan påverka den yttre miljön för dina grannar på ett negativt sätt med tanke på exempelvis ljud. Tänk även på att om du monterar utrustning som förankras i vägg samt har genomföringar i väggen ska det utföras fackmässigt.
Om det sker en skada och arbetet inte är fackmässigt utfört kan ditt försäkringsbolag komma att avvisa ditt krav på ersättning. Observera att varken eget arbete av dig eller anlitad hantverkare omfattas av föreningens försäkring.

Du har själv ansvar för att underhålla utrustning som du tillför bostaden, och om det du tillfört behöver tas bort för att föreningen ska kunna utföra sitt underhållsansvar, ansvarar du själv för att detta tas bort och står själv för samtliga kostnader som förknippas med detta.

Nej, våra ytterdörrar är inte klassade som säkerhetsdörr. En säkerhetsdörr är
en marknadsföringsterm för dörrar och de är ofta gjorda i stål, men det finns även stålförstärkta trädörrar. Våra dörrar är gjorda helt i trä och följer givetvis de lagkrav som finns på ljud och brand.

Ja, det går bra men du behöver få styrelsens godkännande innan du byter. Nuvarande lås och nycklar ska sparas och tillhör bostadsrätten. Om någon medlem framöver inte önskar kodlås ska ursprungligt lås kunna återställas av medlem. Observera att eget arbete av dig eller anlitad hantverkare inte omfattas av BoKloks garanti. Om det sker en skada och arbetet inte är fackmässigt utfört kan ditt försäkringsbolag komma att avvisa ditt krav på ersättning. Tänk på att vid besiktningar och åtgärdsarbeten måste vi få tillgång till bostaden, det gäller oavsett typ av lås.

Ja, det får du, men den skall monteras fackmässigt. Eventuella defekter som kan hänföras till detta, till exempel svällskador runt ögat är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Allt som är permanent exempelvis träd och buskar kräver styrelsens godkännande. Däremot så är krukor och pallkragar tillåtet att sätta upp på upplåten mark som tillhör boendet utan styrelsens godkännande.

Fasaden är inte förberedd för markiser och förstärkning kan behöva utföras för infästning.

Arbetet måste utföras fackmässigt, och observera att eget arbete av dig eller anlitad hantverkare inte omfattas av BoKloks garanti för fasaden.
Du har själv ansvar för att underhålla det du tillför och om det du tillfört behöver tas bort för att föreningen ska utföra sitt underhållsansvar ansvarar du själv för att detta tas bort och står själv för samtliga kostnader.